<div align="center"> <h1>Strona Kolonii Zręby w Gdańsku</h1> <h3>całkiem prywatne strony...</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kolonia.gda.pl" rel="nofollow">http://kolonia.gda.pl</a></p> </div>